0

Visit Rovaniemi tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy

Koskikatu 12, 96200 Rovaniemi

+358 16 346 270

 

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen sanna@visitrovaniemi.fi +358 40 576 3414

Talous- ja hallintovastaava Sari Kalla sari@visitrovaniemi.fi +358 44 770 8481

 

3 Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavana Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:ssä toimii Sari Kalla sari@visitrovaniemi.fi +358 44 770 8481.

 

4 Rekisterin nimi

VISIT ROVANIEMI yleinen asiakas-, markkinointi-, viestintä- ja sidosryhmärekisteri.

 

5 Rekisterin julkisuus

Rekisteri on tarkoitettu Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n suorittamaan asiakas-, viestintä- ja markkinointi- sekä sidosryhmäkäyttöön. Rekisteriä ei luovuteta kolmannelle osapuolelle mihinkään tarkoitukseen.

 

6 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste

Henkilötietoja kerätään Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n asiakas-, markkinointi- ja viestintä- ja sidosryhmätarkoituksiin. Henkilötietojen käsittelyn perusteena voi olla yleinen etu, sopimus- ja rekisterin pitäjän oikeutettu etu.

 

7 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi pitää sisällään vastaanottajien nimet ja yhteystiedot.

 

8 Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään Visitrovaniemi.fi verkkosivuilla olevien lomakkeiden kautta, jotka käyttäjät täyttävät itse, sekä erillisten kampanjasivujen kautta, joissa käyttäjä itse täyttää lomakkeen. Asiakastietoja saadaan myös puhelimitse, sähköpostilla, sopimuksella tai muulla vastaavalla tavalla.

 

9 Evästeet

Käyttämällä VisitRovaniemi.fi verkkopalvelua hyväksyt evästeiden käytön. Visitrovaniemi.fi verkkosivustolla kerätään evästeiden kautta tietoa käyttäjistä. Evästeisiin perustuvat tiedot voivat olla mm. sivustolla tehtyjä toimintoja, sivuvierailuita tai tietoja käyttäjän käyttämistä laitteista. Evästeet ovat käyttäjäkohtaisia, mutta käyttäjiä ei voida tunnistaa, ellei käyttäjä ole itse antanut lisätietoja esimerkiksi lomakkeiden kautta. Käyttäjä voi itse vaikuttaa evästeiden käyttöön oman selaimen asetuksien kautta ja/tai tyhjentämällä selaimen evästetiedot.

Sivuillamme on myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Sivustomme käyttää YouTube API Client-ohjelmaa, jolla videomme saadaan näkyviin sivustollamme. Lisätietoja:  https://www.youtube.com/t/terms ; http://www.google.com/policies/privacy ; https://myaccount.google.com/permissions. Me emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.

 

10 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

 

11 Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

 

12 Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen käsittely on suojattu rakenteellisella suojauksella ja riittävällä valvonnalla. Henkilöstö on sitoutunut salassapitovelvoitteisiin.

 

13 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat tiedot.

 

14 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

 

15 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia. Mikäli rekisteröity katsoo, että Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy ei toimi tietosuojalain mukaisesti, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon osoitteessa www.tietosuoja.fi.

 

16 Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Tietojen säilytysaika on 3 vuotta suostumuksen saamisen jälkeen. Tiedot poistetaan ylikirjoittamalla. Rekisterin tietojen oikeellisuus tarkistetaan säännöllisesti.

Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot myös, jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:tä poistamaan häntä koskevat tiedot. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

 

17 Tietosuojaselosteen hyväksyntä

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 3.11.2020.

Lapland Rovaniemi with a fresh paint of autumn yellow, orange and red 🥰 @nordicodyssey
Lapland Rovaniemi with a fresh paint of autumn yellow, orange and red 🥰 @nordicodyssey
5 days ago
View on Instagram |
1/6
Leena has been serving customers in Rovaniemi Tourist Information with a big heart for exactly 40 years today. Congratulations! ❤️

#visitrovaniemi #rovaniemi
Leena has been serving customers in Rovaniemi Tourist Information with a big heart for exactly 40 years today. Congratulations! ❤️ #visitrovaniemi #rovaniemi
2 weeks ago
View on Instagram |
2/6
@antti_tuisku ❤️‍🔥Rovaniemi 

Rovaniemi-native artist Antti Tuisku performed two huge gigs at Helsinki Olympic Stadium on Friday and Saturday. "Bailantai" was so far the biggest music show a Finnish artist has ever performed there. And what a Show it was! 

We are so proud of Antti ❤️‍🔥✨

#visitrovaniemi #rovaniemi #anttituisku #bailantai
@antti_tuisku ❤️‍🔥Rovaniemi 

Rovaniemi-native artist Antti Tuisku performed two huge gigs at Helsinki Olympic Stadium on Friday and Saturday. "Bailantai" was so far the biggest music show a Finnish artist has ever performed there. And what a Show it was! 

We are so proud of Antti ❤️‍🔥✨

#visitrovaniemi #rovaniemi #anttituisku #bailantai
@antti_tuisku ❤️‍🔥Rovaniemi Rovaniemi-native artist Antti Tuisku performed two huge gigs at Helsinki Olympic Stadium on Friday and Saturday. "Bailantai" was so far the biggest music show a Finnish artist has ever performed there. And what a Show it was! We are so proud of Antti ❤️‍🔥✨ #visitrovaniemi #rovaniemi #anttituisku #bailantai
3 weeks ago
View on Instagram |
3/6
Psst..If you happen to be in Rovaniemi today, @bearhillhusky has open doors today at 9.30am–3.30pm! Get to know the life of huskies and their mushers, enjoy coffee and lunch 🐕‍🦺🐕‍🦺🐕‍🦺

#rovaniemi #visitrovaniemi #rovaniemiviikko #huskylove
Psst..If you happen to be in Rovaniemi today, @bearhillhusky has open doors today at 9.30am–3.30pm! Get to know the life of huskies and their mushers, enjoy coffee and lunch 🐕‍🦺🐕‍🦺🐕‍🦺 #rovaniemi #visitrovaniemi #rovaniemiviikko #huskylove
3 weeks ago
View on Instagram |
4/6
See millions of stars from a premium class hotel (or, if you're lucky, even the Northern Lights) ✨

✨@glass_resort on the Arctic Circle opens at 30th September.

✨In all probability, there won't be snow by then as the first snow is normally due sometime between October and November. Permanent snow arrives later. 

#rovaniemi #visitrovaniemi #glassresort #lapland #arcticcircle
See millions of stars from a premium class hotel (or, if you're lucky, even the Northern Lights) ✨ ✨@glass_resort on the Arctic Circle opens at 30th September. ✨In all probability, there won't be snow by then as the first snow is normally due sometime between October and November. Permanent snow arrives later. #rovaniemi #visitrovaniemi #glassresort #lapland #arcticcircle
3 weeks ago
View on Instagram |
5/6