0

Keitä me olemme ja mitä teemme

Tervetuloa Joulupukin viralliseen kotikaupunkiin! Visit Rovaniemi on Rovaniemen alueen matkailumarkkinointiin keskittyvä organisaatio. Alta löydät tietoa siitä mitä me teemme ja mitä olemme yhtiönä, henkilökuntamme esittelyn sekä yhteys- ja laskutustiedot.

Visit Rovaniemi - Rovaniemen alueen matkailun markkinointiorganisaatio

Vuonna 2007 perustettu Visit Rovaniemi (Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy) koordinoi Rovaniemen alueen matkailumarkkinointia. Visit Rovaniemen toimenkuvaan kuuluvat alueen matkailun yhteismarkkinointi, imagomarkkinointi, media- ja PR-palvelut sekä matkailuneuvonta ja kokousmarkkinointi (Rovaniemi Congresses -yksikkö).

Visit Rovaniemen tehtävät lyhyesti

 • Vahvistaa Rovaniemen brändiä Joulupukin kotikaupunkina
 • Markkinoida Rovaniemeä matkakohteena kansainvälisesti
 • Koordinoida alueen yhteismarkkinointia
 • Edistää Rovaniemen näkyvyyttä kansainvälisessä mediassa
 • Tuottaa Rovaniemen ja Ranuan matkailuneuvontapalvelut
 • Myydä ja välittää matkailutuotteita ja -palveluita
 • Markkinoida ja myydä Rovaniemeä kokous- ja kongressimatkakohteena (Rovaniemi Congresses)

Lisää tietoa siitä mitä Visit Rovaniemi tekee ja miten löytyy alempaa tältä sivulta.

Santa Claus feeding the birds in his Official Hometown Rovaniemi, Lapland, Finland

Yhteystiedot

Katuosoite:
Visit Rovaniemi
Maakuntakatu 29-31
96200 Rovaniemi

Puhelin:
016 346 270
040 829 0676

Sähköposti ja verkko:
info (at) visitrovaniemi.fi
www.visitrovaniemi.fi

Laskutustiedot

Y-tunnus:
1839934-7

Verkkolaskut:
OVT-tunnus OpusCapita 003718399347
VAT-tunnus FI18399347

Sähköpostilaskut:
rovaniemenmm.FI.P.105959-1 (at) docinbound.com VAIN PDF-MUODOSSA!

Paperilaskut:
Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy
PL 56457
00021 LASKUTUS

Henkilökunta

Sanna Kärkkäinen

Toimitusjohtaja

Tehtävät:

 • Imagomarkkinointi
 • Kansainväliset kampanjat
 • PR

040 576 3414
sanna.karkkainen (at) visitrovaniemi.fi

visit-rovaniemi-staff-sanna-karkkainen

Kaisa Heiskari

Markkinointisuunnittelija

Tehtävät

 • Markkinointi
 • Tapahtumat
 • Sosiaalinen media

0400 479 954
kaisa.heiskari (at) visitrovaniemi.fi

visit-rovaniemi-staff-kaisa-heiskari

Salla Tauriainen

Markkinointikoordinaattori

Tehtävät

 • Mediavierailut ja -kyselyt
 • Markkinointi

040 776 2418
salla.tauriainen (at) visitrovaniemi.fi

visit-rovaniemi-staff-salla-tauriainen

Henri Anundi

Sisällöntuottaja

Tehtävät:

 • Sisällöntuotanto ja tiedotus
 • Verkkoasiat
 • Sosiaalinen media
 • Mediakyselyt

040 735 3637
henri.anundi (at) visitrovaniemi.fi

visit-rovaniemi-staff-henri-anundi

Annukka Jarkko

Markkinointiassistentti

Tehtävät:

 • Markkinoinnin avustavat tehtävät
 • Matkailuneuvonta

040 702 9931
annukka.jarkko (at) visitrovaniemi.fi

visit-rovaniemi-staff-annukka-jarkko

Juhani Sallanmaa

Kokouspäällikkö, Rovaniemi Congresses -yksikkö

Tehtävät:

 • Kokousmyynti

0400 698 154
juhani.sallanmaa (at) visitrovaniemi.fi
www.rovaniemicongresses.com

visit-rovaniemi-congresses-staff-juhani-sallanmaa

Leena Takalo

Matkailuneuvoja

Tehtävät:

 • Matkailuneuvonta

016 346 270 / 040 829 0676
info (at) visitrovaniemi.fi

visit-rovaniemi-staff-leena-takalo

Heidi Rantanen

Matkailuneuvoja

Tehtävät:

 • Matkailuneuvonta

016 346 270 / 040 829 0676
info (at) visitrovaniemi.fi

visit-rovaniemi-staff-heidi-rantanen

Visit Rovaniemen hallitus

Risto Niva, puheenjohtaja
Tommi Hinno, hallituksen jäsen
Taija Jurmu, hallituksen jäsen
Ilkka Länkinen, hallituksen jäsen
Jussi Perkkiö, hallituksen jäsen
Juhani Roininen, hallituksen jäsen

Mitä me teemme

Visit Rovaniemi yhtiönä

Rovaniemen alueen matkailun imago- ja yhteismarkkinoinnista vastaa Visit Rovaniemi (Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy). Yhtiö perustettiin vuonna 2007 koordinoimaan Rovaniemen alueen matkailumarkkinointia. Visit Rovaniemi on siitä saakka tuottanut Rovaniemen kaupungin ja Ranuan kunnan tilaamat imagomarkkinoinnin, matkailuneuvonnan ja kokousmarkkinoinnin sekä media- ja PR-palvelut. Lisäksi Visit Rovaniemi koordinoi ja toteuttaa jäsenyritystensä kanssa matkailun yhteismarkkinointia.

Yhteismarkkinoinnissa on mukana tasaisesti kasvava paikallinen yritysverkosto. Jäsenyritysten määrä käsittää jo nyt yli 160 osakasta. Jäsenyritykset omistavat yhtiöstä  49 % ja Rovaniemen kaupungin omistusosuutta (51 %) hallinnoi Rovaniemen Kehitys Oy.

Markkinoinnin lisäksi Visit Rovaniemi myy alueen yritysten palveluita. Kokous- ja tapahtumamyynnistä vastaa Rovaniemi Congresses -yksikkö, joka keskittyy kokous- ja tapahtumapalveluihin ja tekee kokonaisvaltaista paketointia ja välitysmyyntiä kokousten, tapahtumien sekä niiden liitännäispalveluiden osalta. Yksittäisille asiakkaille ohjelmapalvelut ja Rovaniemi-tuotteet myydään Rovaniemen matkailuneuvonnan kautta.

Visit Rovaniemellä on kahdeksan vakituista työntekijää ja kausiapuna yhdestä kolmeen henkilöä. Työtehtävät jakaantuvat markkinointiin, mediatyöhön, matkailuneuvontaan, kokousmarkkinointiin ja -myyntiin sekä taloushallintoon ja johtoon.

Arvot, visio ja missio

Visit Rovaniemen arvot

Visit Rovaniemi noudattaa toiminnassaan Rovaniemen joulubrändin arvoja; yllättävyys, luovuus, aina läsnäolevuus, aitous sekä keskiössä elävä tarina Joulupukista ja joulusta. Yhtiö huolehtii arvoistaan kaikessa brändiviestinnässä, markkinoinnissa sekä operatiivisessa toiminnassa ja viestii niistä aktiivisesti sekä monikanavaisesti.

Visit Rovaniemen visio

Rovaniemi, Joulupukin kotikaupunki, on maailman johtava, kansainvälinen jouluteemainen matkailukohde, jota asukkaat ja matkailijat arvostavat. Laajalti tunnetun loma-, kokous- ja kannustematkakohteen markkinointia ja viestintää johtaa Visit Rovaniemi.

Markkinajohtajuus ja kansainvälisen matkailukaupan kasvu on kehittänyt matkailusta ympärivuotisesti kannattavaa. Asiakaslähtöisesti tuotetut matkailupalvelut ovat hyvin saatavilla ja helposti ostettavissa useiden eri kanavien kautta.

Visit Rovaniemi on kiinnostava kansainvälinen brändiarvopartneri, joka toteuttaa markkinointia kumppanuuksien kautta. Visit Rovaniemi on markkinointiosaamisensa, alueen matkailun ja brändikumppanuuksiensa johdosta matkailun johtava alueorganisaatio Lapissa ja tiennäyttäjä Suomessa.

Visit Rovaniemen osakasyritysten määrä kasvaa 10 % ja yhtiön välitysmyynti 15 % vuodessa. Visit Rovaniemi toimii liiketoiminnallisesti kannattavana alueellisen matkailun kehittämisen, markkinoinnin ja matkailupalveluiden myynnin keskuksena.

Visit Rovaniemen missio

Rovaniemi, Joulupukin kotikaupunki, on maailman johtava jouluteemainen matkailukohde. Visit Rovaniemi vastaa siitä, että brändipositio toteutuu ja joulubrändiarvo kasvaa. Visit Rovaniemi vastaa osakasyritystensä ja alueen kustannustehokkaasta matkailun yhteismarkkinoinnista ja alueen brändimarkkinoinnista.

Rovaniemi Congresses'n visio

Rovaniemi Congresses (RC) on Rovaniemen kokous- ja kongressimatkailuun erikoistunut, tiedostettu ja valtakunnallisesti tunnustettu myyjä sekä kansainvälisesti kiinnostava kumppani.

Rovaniemi Congresses hakee aktiivisesti uusia asiakkuuksia, joista osakasyritykset hyötyvät. Tehostettu ja täsmennetty yhteismarkkinointi tukee ja linjaa kokous- ja kongressimyynnin liikevaihtoa, joka kasvaa 15 % vuodessa.

Rovaniemi Congresses'n missio

Rovaniemi Congresses kehittää Rovaniemen kokousmatkailua ja jälleenmyy alueen kokoustuotteita asiakkailleen aktiivisella otteella. Yksikkö järjestää markkinointitapahtumia, jotka lisäävät tietoisuutta ja kysyntää Rovaniemen kokous-, kongressi- ja kannustematkatarjonnasta. Tapahtumien kautta osakasyrityksille tarjotaan myyntifoorumi ja uusia asiakaskontakteja.

Jälleenmyynti- ja välitystoiminta tuottaa osakkaille lisäkauppaa ja lisäresurssia alueen matkailun yhteismarkkinointiin.