0

Matkailun alueorganisaation uusi malli

Matkailun alueorganisaatioiden uusi toimintamalli hanke koostuu 5 työpaketista, jotka toteutettiin keväällä ja syksyllä 2021.

Tältä sivulta löydät työpakettien loppuraportit.

Lisätietoja hankkeesta antaa hankejohtaja Sanna Kärkkäinen, sanna.karkkainen@visitrovaniemi.fi, 040 576 3414

1. työpaketti: Asiakasymmärrys ja tiedolla johtaminen alueorganisaatiossa

Työpaketissa luotiin alueorganisaatioiden johdon haastattelujen ja yhteisluontityöpajan avulla vahva pohja tiedolla johdettuun alueorganisaatiotoimintaan. Yhdessä luotu visio ja missio antavat vahvan perustan konkreettisille muutoksille tiedolla johtamisessa.

Strateginen tahtotila:

VISIO: Tiedolla johdettu menestyvä matkailualue

MISSIO: Johtaa esimerkillä ja osallistaa sidosryhmiä jakamaan tietoa sekä hyödyntämään sitä asiakaslähtöiseen liiketoiminnan kehittämiseen.

DMO hanke Loppuraportti nappi

Palaa etusivulle

 

DMO hanke Työpaketti 1 teaser

2. työpaketti: Verkostojohtaminen matkailun alueorganisaatiossa

Työpaketissa lähdettiin rohkeasti luomaan uutta verkostomaista toimintatapaa alueorganisaatioiden välille. Verkoston ytimen muodostava alueorganisaatioiden johto, jonka vastuulla on pitää yllä verkoston toimintaa. Verkoston toisen tason muodostavat alueorganisaatioiden asiantuntijoista muodostettu verkosto, joka toimii resurssiviisaasti oppien toinen toisiltaan tehostaen näin organisaatioiden jokapäiväistä toimintaa. Verkoston uloimman tason muodostaa Lapin matkailun tekijöiden ja näkijöiden asiakaslähtöinen verkosto. Tämä verkosto kokoontuu vuosittain ylläpitämään luottamusta toimijoiden välillä ja luomaan uudenlaisia toimintatapoja, jossa kilpailun sijaan ytimenä on yhteistoiminta yhteisten päämäärien saavuttamiseksi.

DMO hanke Loppuraportti nappi

Palaa etusivulle

DMO hanke työpaketti 2 teaser

3. työpaketti: Viestintä ja kriisiviestinnän kehittäminen

Tulevaisuuden matkailun alueorganisaatio on media ja viestinnän kyvykkyydet tulee olla keskiössä toiminnan joka tasolla. Tässä työpaketissa määritellään eri kanavat, joissa alueorganisaatio tai sen johto viestivät ja esitellään työkaluja näille kaikille tasoille. Tämän lisäksi määritellään viestinnän eri kohderyhmät ja erilaiset tavat viestiä näille kohderyhmille. Työpaketissa esitellyn viestintämatriisin avulla alueorganisaation johto kykenee rakentamaan tehokkaan ja säännöllisen tavan viestiä kaikille tärkeille sidosryhmille.

DMO hanke Loppuraportti nappi

Palaa etusivulle

DMO hanke Työpaketti 3 teaser

4. ja 5. Työpaketti: Matkailun alueorganisaation uusi malli ja uudet ansaintalogiikat

Neljännessä ja viidennessä työpaketissa nivotaan yhteen koko hankeen löydökset ja rikastetaan niitä sekä kotimaisten että kansainvälisten matkailuasiantuntijoiden asiantuntijahaastatteluilla.

Työpakettien ytimessä on selkeä määritelmä matkailun alueorganisaatiosta ja sen tehtävistä. Jokainen matkailualue on erilainen ja niillä on omat tarpeensa. Tämä on hyvä ottaa huomioon myös alueorganisaation tehtäväkenttää määritellessä.

Matkailun alueorganisaation toiminnan keskiössä tulee olla matkailija ja hänen tarpeensa. Jotta tämä on mahdollista, on tärkeää varmistaa organisaation rahoituspohja myös pitkällä tähtäimellä ja näin varmistaa toiminnan jatkuvuus.

DMO hanke Loppuraportti nappi     

Palaa etusivulle

Työpaketti 4-5 teaser DMO hanke

Psst… Tilaa Rovaniemen matkailuvinkit sähköpostiisi niin saat parhaat vinkit ja edullisimmat tarjoukset!

Mitä haluat matkoiltasi eniten?