0

Matkailun alueorganisaatioiden uusi toimintamalli

Matkailun alueorganisaatiot toimivat tärkeässä solmukohdassa, jossa kohtaavat matkailijoiden, matkailuyritysten, matkanjärjestäjien ja kuntien / kaupunkien tarpeet. Tätä tärkeää roolia hoidetaan usein pienillä resursseilla ja eri toimijoiden ristikkäisten toiveiden luomien paineiden alaisena. Visit Rovaniemen, Visit Ylläksen, Inari-Saariselän matkailun ja Visit Levin ainutlaatuinen yhteishanke lähtee luomaan uutta, Covid-19 jälkeisen maailman tarpeisiin vastaavaa alueorganisaatiomallia, jolla pystytään paremmin vastaamaan näille organisaatioille asetettuihin odotuksiin. Hankkeessa luodaan resurssiviisaita toimintatapoja, jotka hyödyntävät digitalisaation luomia uusia mahdollisuuksia ja hyödyttävät koko Suomen alueorganisaatioverkostoa.

Hankkeen toteutus

Matkailun alueorganisaatioiden uusi toimintamalli hanketta hallinnoi Visit Rovaniemi ja sen rahoituksesta vastaavat Etelä-Savon maakuntaliitto, Visit Rovaniemi, Visit Ylläs, Inari-Saariselän matkailu ja Visit Levi. Hankkeessa työskentelee kaksi työntekijää ja siinä toteutetaan viisi työpakettia vuoden 2021 aikana. Kuukausittain toteutetut yhteiset työpajat asiantuntijoiden johdolla sitouttavat osallistuvat alueorganisaatiot yhdessä tuottamaan mallin, jonka ne voivat suoraan jalkauttaa arkeensa.

Hankkeen tavoitteet

Matkailun ekosysteemi on erilaisten toimijoiden muodostama verkosto. Valmistautuessamme Covid-19 jälkeiseen aikaan meidän tulee osata johtaa tätä verkostoa entistä tehokkaammin.

Hankkeessa luodaan uusi tarvelähtöinen malli kansallisen, suuralueellisen ja alueellisen yhteistyön organisoimiselle. Hanke kasvattaa kaikkien matkailutoimijoiden asiakasymmärrystä sekä helpottaa tämän datan jakelua matkailun ekosysteemissä Suomessa. Datan avulla eri toimijoiden on entistä helpompi varautua tuleviin kriiseihin. Dataohjautuva toimintatapa tehostaa alueorganisaatioiden resurssien käyttöä ja luo mahdollisuuden kehittää uusia liiketoimintamalleja näiden organisaatioiden toiminnan kehittämiseksi tulevaisuudessa.

Covid-19 kriisi on läpivalaissut koko matkailukentän toimintatavat ja paljastanut sen, että sekä sisäiseen että ulkoiseen viestintään on kiinnitettävä erityistä huomiota. Hankkeessa haetaan rohkeasti toimintamalleja myös muilta toimialoilta, jotta matkailutoimiala on tulevaisuudessa entistäkin valmiimpi kohtaamaan uudet markkinahäiriöt.

Lisätietoja hankkeesta antaa hankkeen projektipäällikkö Janne-Juhani Haarma, toimitusjohtaja Visit Ylläs, janne.haarma(at)yllas.fi, 0400 411 577

Psst… Tilaa Rovaniemen matkailuvinkit sähköpostiisi niin saat parhaat vinkit ja edullisimmat tarjoukset!

Mitä haluat matkoiltasi eniten?