0

Matkailun alueorganisaation uusi malli

Matkailun alueorganisaation uusi malli

Matkailun alueorganisaatiot toimivat tärkeässä solmukohdassa, jossa kohtaavat matkailijoiden, matkailuyritysten, matkanjärjestäjien ja kuntien/ kaupunkien tarpeet. Visit Rovaniemen, Visit Ylläksen, Inari-Saariselkä Matkailun ja Visit Levin ainutlaatuinen yhteishanke lähtee luomaan uutta, Covid-19 jälkeisen maailman tarpeisiin vastaavaa alueorganisaatiomallia, jolla pystytään paremmin vastaamaan näille organisaatioille asetettuihin odotuksiin.

Covid-19 -kriisi on läpivalaissut koko matkailukentän toimintatavat ja paljastanut sen, että vanhat toimintatavat eivät enää pysty vastaamaan muuttuvan maailman haasteisiin. Hankkeessa haetaan rohkeasti toimintamalleja myös muilta toimialoilta, jotta matkailutoimiala on tulevaisuudessa entistäkin valmiimpi kohtaamaan uudet markkinahäiriöt.

Hanke on yksi Työ- ja elinkeinoministeriön rahoitukseen valituista Alueiden matkailuelinkeinon elpymistä edistävistä kehittämishankkeista. Matkailun alueorganisaation uusi malli -hanketta hallinnoi Visit Rovaniemi ja sen rahoituksesta vastaavat Etelä-Savon maakuntaliitto, Visit Rovaniemi, Visit Ylläs, Inari-Saariselkä Matkailu Oy ja Visit Levi. Hankeaika: 1.11.2020 – 31.12.2021

Yhteiskuva, DMO-hanke

 

Lisätietoja hankkeesta antaa hankejohtaja Sanna Kärkkäinen sanna.karkkainen@visitrovaniemi.fi, 040 576 3414

“On todella ihailtavaa, että tämä tärkeä työ on pystytty käynnistämään matkailualaa koskevan globaalin kriisin keskellä. Hankkeessa on lähdetty rohkeasti katsomaan peiliin ja hakemaan alan ulkopuolelta uutta näkökulmaa alueorganisaatioiden toimintaan. Muutosta ei nähdä uhkana vaan mahdollisuutena johonkin kokonaan uuteen.”

Satu Pekkala, Lapin Liitto

Visit Rovaniemi logo Rovaniemi Lapland Finland

Ylläs DMO hanke logo

Levi DMO hanke logo

Inari Saariselkä DMO hanke logo

Ensimmäinen työpaketti: Asiakasymmärrys ja tiedolla johtaminen alueorganisaatiossa

Marko Filenius DMO hanke

”Lappi-destinaation kanssa on aina mielenkiintoista ja kiehtovaa työskennellä, koska onhan kyseessä Suomen matkailun kruununjalokivi. Pandemian kuristaessa perustoimintaa on ollut ensiarvoisen tärkeää, että on löytynyt tahtoa ja resursseja kehittää toimintaa pitkällä aikajänteellä. Tiedolla johtaminen on tunnistettu tärkeäksi osa-alueeksi jo kauan, nyt löytyi hetki aikaa pysähtyä ja ottaa asia haltuun.”

Marko Filenius / Tridea Oy
www.tridea.fi

DMO hanke Lue lisää nappi

Toinen työpaketti: Verkostojohtaminen matkailun alueorganisaatiossa

”Antoisinta oli ehdottomasti energisoivat, syväluotaavat tapaamiset ja keskustelut. Päästiin haastamaan ja tulimme haastetuiksi. Siedimme yhdessä epävarmuutta ja kunnioitimme erilaisuuksiamme. Oltiin juuri sopivasti ja rohkeasti epämukavuusalueella eli luovuuden ja oppimisen äärellä. Heittäydyttiin kaikki syvään päähän, ja jokaisen asiantuntijuus ja myös arvot tulivat kaikilta ihastuttavasti esille! Tälle perustalle oli helppo rakentaa yhteinen luova prosessi.”

Verkostosparrauksen tiimi

www.systemschange.fi
Timo Järvensivu www.verkostojenjohtaminen.fi
Piritta Hannonen ja Anni Hapuoja www.etmay.fi
Pekka Enroth www.seymour.fi
Tomi Lamppula www.synesis.fi

DMO hanke Lue lisää nappi

Kolmas työpaketti: Viestintä ja kriisiviestinnän kehittäminen

katleena DMO hanke

” Oli upeaa saada olla yksi hankkeen yhteistyökumppaneista. Tehtävänanto oli selkeä, ja Lapin matkailun ammattilaisilla on raudanluja osaaminen. Kaiken lisäksi tapaamisten ilmapiiri oli positiivinen, lämmin ja keskusteleva.”

Katleena Kortesuo/ Katleena Kortesuo Oy

www.eioototta.fi
www.eioototta.fi/asiakasreferenssi-lapin-matkailu-kriisiviestinta/

DMO hanke Lue lisää nappi

Työpaketit 4-5: Matkailun alueorganisaation uusi malli ja uudet ansaintalogiikat

”Tätä hanketta on tehty suurella tunteella ja osallistujien syvästä kokemuksesta käsin. Laajassa tiedonhakuvaiheessa tehdyt kotimaiset ja kansainväliset asiantuntija- ja omistajahaastattelut sekä muu tiedonhaku loivat loistavat lähtökohdat hankkeessa käsiteltäville teemoille. Näitä teemoja syvensimme yhdessä hankkeen projektiryhmän kanssa. Yhdessä luodut uudet oivallukset ja ideat ovat ehdottomasti olleet hankkeen parasta antia.

Hankkeessa tunnistettiin eri DMO-toimijoiden tehtäviä, erilaisia ansaintamalleja ja organisoitumisen tapoja. Näiden joukosta jokaisen DMO-toimijan tulisi kyetä tekemään valintoja ja löytämään malli, joka toteuttaa parhaiten DMO:n perustarkoitusta ja asetettuja tavoitteita.

Työskentely Suomen johtavien matkailun alueorganisaatioiden toimijoiden kanssa oli kokemuksen ilotulitusta ja valtaisaa ajatusten vyörytystä. Tästä ajatusten virrasta on nyt jäsennetty vaihtoehtoja eri teemojen alle. Toivomme, että hankkeen tuloksena jalostunut tieto voi hyödyttää mahdollisimman useaa matkailualan toimijaa Suomessa ja maailmalla. ”

 

Capful tiimi DMO hankeCapfulin tiimi:

Kimmo Kivinen, Senior Partner
Essi Vasara, Consultant
Sointu Kouki, Consultant
Tarja Lumijärvi, Senior Advisor

www.capful.fi

DMO hanke Lue lisää nappi

 

Psst… Tilaa Rovaniemen matkailuvinkit sähköpostiisi niin saat parhaat vinkit ja edullisimmat tarjoukset!

Mitä haluat matkoiltasi eniten?